*כותרת*
זה בגלל שהקהילה "הוזנחה", או שזה סתם מצב זמני כי ההנהלה צריכה לסדר כמה עניינים עם הפורום הזה?