כלגימת מים זכים מהמקרר שבבית,
קוביות הקרח ממוססות את מחנק הגרון,
שורות, שורות, אני בולע אותך וידייך
על אמצע צווארי לוחצות למוות ברון.


בשביל אושר כזה, אניח לפנייך את חיי
ולא אתנגד כשאל מולי יעלה הגרדום,
גם לא כשקור להבך יחצה את כל איברי;
רק תני שקולך לא יפסיק להלום.