http://www.play-asia.com/paOS-13-71-...n-70-1ln8.html

מה זה?

זה לא אמור להתאים לכל קונסולה?

גם שלטים נמכרים לפי איזורים?

ראיתי שם שלויי יפני יש במלאי ולויי מארה"ב אין במלאי...

מה בכלל ההבדל? למה עושים את זה?