אוקיי אז ככה ראיתי שהוסיפו מוניות וזה ושעשו את זה פאקשין ואני מעוניין לנעל את זה אני בטוח שאצליח לישמור אל סדר ואל רמה תודה