פרק זה הוא על המורה שבשלושת האגמים.http://thesims2.ea.com/about/ep6_blog.php