שאני נכנס לסרבר DM מתחבר ולפעמים זה לא מעביר אותי לבחירת דמות וכשזה מעביר ואני בוחר

אחרי כמה דקות זה עושה שזה איבד קשר ושוב מתחבר ואז שוב.

נסתי לשנות IP מאה פעמים מה עושים?