אתם יכולים לשים קטנועים בשרת ולא יהיה צריך רשיון כדי לנסוע בהם ועם איפשר לשים אז אפשר לשים ויהיה צריך רשיון