למה אתם אף פעם לא מחליפים לכלי רכב בשעה שמונה עלה ב- 11