התקנתי את המשחק ואין לי קול.

וןגם בהגדרות זה כותב שחסר התקן שמע אבל יש לי.