שככתי לשים סקר בדיון הזה אז פתחתי חדש!

פתחתי נושא חדש תמחקו!