הרמז למציאת החידה הוא:
ראשון באחרון.
הפעם תביאו קישור לדיון