כתבת קודם שהפעילות תתחיל בשעה 6..

אחר כך כתבת תגובה ואמרת נדחה לשעה 17:30

איך זה היגיוני?..

ואז כתבת שוב שזה נדחה לעוד חצי שעה..

אז טחלס מתי זה מתחיל ב6 או 6 וחצי..