כאשר אני נכנס למשחק זה אומר לי לרשום
סיסמא אחרי שאני רושם זה אומר לי discoonct
הנה תמונה אחרי התמונה יש עוד