בניגוד לאסף, אני אתן לך חידה (שהיא קטע משיר O: )
Six Days of Fire, One day to rest
June 67 taught them respect
Control Jerusalem
זה החידה למציאת הדיון, שמה תמצאו משימה.
במקום להביא קישור לדיון, אתם תצטרכו למלא את ההוראה שכתבתי לכם כדי שנדע שבאמת מצאתם את המטמון.