נכנסתי למשחק בהתחלה היה לי דיסכונקט שיניתי IP נכנסתי שוב וםתאום אני לא רואה דמויות!!

נסתי הכל להתחבר לצאת וגם מהאנרנטנט!!!

מה זה הדבר הזה נווו מההה