אז ככה מי שהוא יכול להכין לי חתימה של gta משהוא יפה כזה עם הניק
GiP KilloN תודה למכין