סורי האתר לא פועל אני לא יודע למה...
מבקש מהמנהלים שימחקו את הנושא

הכתובת אמורה הייתה להיות www.tvp.co.il אבל האתר לא בסדר