הגלדיאטור הוא לוחם פנים אל פנים חזק ביותר בעל סיבולת גבוהה. מקור המקצוע בקרבות זירה ובתחרויות סופורטיוויות של לוחמת פנים אל פנים ולכן גם מצטיין במיוחד בקרבות אחד על אחד.
דרישות:
10 דרגות במקצוע לוחמת קרב פנים אל פנים (כגון לוחם, ברברי וכו'..).
ממיומנות- perform(הופעה),
כישרונות- stunning fist (אגרוף הלם), cleave (ביקוע), power attack (התקפת עוצמה), expertise (מומחיות), endurance (סיבולת).
יכולות:
סגנון הקרב יפה וכרימזתי במיוחד,
+3 לכח בכל עליית דרגה במקצוע,
פעם בקרב הוא יכול לשתמש ביכולת מיוחדת המוסיפה לנזק פי 4 נקודות פגיעה מדרגתו במקצוע,
המחסר בשימוש בשריונות כבדים יקטן פי 2,
המחסר בשימוש במגן יקטן פי 2,
הנזק יוכפל בעת קרבות אחד על אחד.
ק"פ: ק12
תמונה

אני מצטער שזה גרוע...זה פשוט הראשון שאני עושה...