אתם יכולים להביא לי מודים לקונטר הרגיל או על הסורס ותסבירו לי איך שמים

תודה...