תפריט ראשי

תוצאות 1 עד 4 מ 4
 1. #1
  הצטרף בתאריך
  08.05.2007
  הודעות
  577


  יש כאן את כל הפקודות לאדמין.

  admin_help <keyword or string | # >
  Displays information about available commands
  admin_ban <target or WONID or IP> [<minutes>]
  Bans target. 0 minutes is a permanent ban.
  admin_cancelvote
  Cancels the current hlds_ld vote
  admin_cfg <config file>
  Executes config file on server.
  admin_chat <msg>
  Shows message only to other admins.
  admin_csay <msg>
  Shows message in center of screen.
  admin_denymap <map>
  Removes all votes for map.
  admin_disco
  Starts disco fever. Fun mode only.
  admin_enableallweapons
  Allows all weapons to be purchased. Use to remove all active weapon restrictions.
  admin_enableequipment
  Allows all equipment to be purchased. Use to remove all active equipment purchase restrictions.
  admin_enablemenu <menu #>
  Remove restriction from specified menu.
  admin_enableweapon <menu #> <weapon #>
  Remove restriction from specified weapon.
  admin_execall <command>
  Force everyone to execute command.
  admin_execclient <target> <command>
  Force target to execute command.
  admin_execteam <team> <command>
  Force everyone on team to execute command.
  admin_fraglimit <fraglimit>
  Sets the mp_fraglimit cvar.
  admin_friendlyfire <on | off>
  Sets the mp_friendlyfire cvar.
  admin_fun <"on" | "off">
  Turns fun mode on or off.
  admin_gag <target> [<minutes>]
  Gag target. 0 minutes is a permanent gag.
  admin_glow <color | "off">
  Causes you to glow that color.
  admin_godmode <target> <"on" | "off">
  Sets godmode on target.
  admin_gravity <gravity>
  Sets the sv_gravity cvar.
  admin_hostname <name>
  Sets the hostname cvar.
  admin_kick <target> [<reason>]
  Kicks target.
  admin_listmaps
  Shows maps in mapcycle.
  admin_listspawn
  Lists all spawned entities.
  admin_llama <target>
  Llama-fy target.
  admin_map <map_name>
  Changes map.
  admin_messagemode <command>
  Will treat 'say' as command.
  admin_movespawn <identity> <X> <Y> <Z> <XAngle> <YAngle> <ZAngle>
  Moves a spawned item.
  admin_nextmap
  Shows next map in cycle.
  admin_noclip <target> <"on" | "off">
  Sets noclip on target.
  admin_nomessagemode
  Will treat 'say' as 'say'.
  admin_nopass
  Clears the server's password.
  admin_pass <password>
  Sets the server's password.
  admin_pause
  Sets the pausable cvar to 1.
  admin_psay <target> <msg>
  Sends a private msg to target.
  admin_rcon <cmd>
  Executes rcon command.
  admin_reload
  Reloads Admin Mod files.
  admin_removespawn <identity>
  Removes a spawned item.
  admin_restrictallweapons
  Disallow purchase of all weapons on server
  admin_restrictequipment
  Disallow purchase of all equipment on server
  admin_restrictmenu <menu #>
  Disallow purchase of anything from specified menu
  admin_restrictweapon <menu #> <weapon #>
  Disallow purchase of specified weapon
  admin_say <msg>
  Shows a message from you as admin.
  admin_servercfg <config file>
  Sets the config file as the server's default.
  admin_slap <target>
  Slaps target.
  admin_slay <target>
  Slays target.
  admin_slayteam <team>
  Slays everyone on team.
  admin_spawn <class> <X> <Y> <Z> <XAngle> <YAngle> <ZAngle>
  Spawns a new item.
  admin_ssay <msg>
  Shows a message from admin without identification.
  admin_stack
  Will stack everyone on top of you.
  admin_startvote
  Starts an hlds_ld vote.
  admin_teamplay <teamplay>
  Sets the mp_teamplay cvar.
  admin_teleport <target> <X> <Y> <Z>
  Teleports target to the given coordinates. See admin_userorigin.
  admin_timeleft
  Shows the time left.
  admin_timelimit <timelimit>
  Sets the mp_timelimit cvar. Value = minutes.
  admin_tsay [color] <msg>
  Prints msg on lower right of screen.
  admin_unban <WONID or IP>
  Unbans target.
  admin_ungag <target>
  Ungag target.
  admin_unllama <target>
  Unllama-fy target.
  admin_unpause
  Sets the pausable cvar to 0.
  admin_userlist [<name>]
  Shows a list of users.
  admin_userorigin <target>
  Returns the X, Y, Z coordinates of target.
  admin_vote_kick <target>
  Starts a vote to kick target.
  admin_vote_map <map>
  Starts a vote to change the map.
  admin_vsay <question>
  Presents question as a vote.
  admin_ungag <target>
  Ungag target.
  admin_unllama <target>
  Unllama-fy target.
  admin_unpause
  Sets the pausable cvar to 0.
  admin_userlist [<name>]
  Shows a list of users.
  admin_userorigin <target>
  Returns the X, Y, Z coordinates of target.
  admin_vote_kick <target>
  Starts a vote to kick target.
  admin_vote_map <map>
  Starts a vote to change the map.
  admin_vsay <question>
  Presents question as a vote.
  say rockthevote
  Starts an hlds_ld vote.
  say vote <map>
  Places a vote for the map.
  say glow <color | "off">
  Causes you to glow that color. Fun mode only


  טוב אולי לא כולם

 2. #2
  הצטרף בתאריך
  13.10.2006
  עיר
  חיפה
  הודעות
  8,122
  יש פה יותר פקודות לפאן מאשר פקודות בסיסיות לאדמין המתחיל, עדיין בסדר גמור ותודה ^^

 3. #3
  הצטרף בתאריך
  27.03.2007
  הודעות
  2,424
  תודה

 4. #4
  הצטרף בתאריך
  26.02.2007
  הודעות
  136
  מבולגן תודה :\

הרשמה