ממש, אבל ממש לא במקום.

blackbeard אני דיברתי עם פלדין, והנושא מבחינתי טופל.
אני מבקש שבזאת סיימנו את הנושא. כי אני באמת לא מעוניין לחלק באנים.