קיבלנו אותו כבר לביקורת?

אם כן, אני יכול לבקר אותו, או שמישהו אחר כבר ביקש?