שימעון, רוני, ירין (אם אתה רוצה)
אני צריך את החומר שלכם, מחר אני רוצה לעבוד על העיתון, אם לא תשלחו לי את זה זה חבל כי בשביל כולנו כי זו פעילות של הפורום אחרי הכל, אז תגידו לי אם אתם לא רוצים לקחת את האחריות של העיתון.
ירין, אם אתה רוצה, תוכל לראיין את אחד הטייסים של הטייסת בנוגע לטייסת וכאלה.

יום טוב.