שלטו בצבא אבירים וקוסמים והביסו את עשרת צבאות המחשב במלחמה אסטרטגית דמויית שחמט. השתמשו בצבא הבסיסי או בנו צבא משלכם. לחצו פעם אחת בשביל לבחור חייל, פעם שניה בשביל לתת לו פקודת תנועה, התקפה או שימוש בכוח, פעם שלישית בשביל לתת לו פקודת התקפה אם הפקודה הקודמת הייתה פקודת תנועה, ופעם רביעית כדי לסיים את התור שלו.

למשחק לחץ כאן!