באקדח, ברובה, מה שבא ליד, בשריון, בתותח, נחסל מייד. חסלו את מספר האויבים הדרוש בכל שלב כדי לפתוח את השלב הבא. חיצים לתנועה, S לגלגול והתחמקות, A לירי, D לכניסה ויציאה מרכבים.

למשחק לחץ כאן!