עזרו לחבריכם לחצות את הגשר שמתחתיו זועם נחש הים. השמידו ובראו את האבן כדי ליצור בעבורם דרך רציפה לפני שהגשר יתמוטט. לחצו מספר פעמים במהירות על חץ למטה כדי להשמיד לבנה, ובאותו אופן צרו לבנים בצורות שונות בעזרת מקשי ה-1,2 ו-3. שימו לב: יצירת אבן לוקחת אנרגיה, הריסה לא. אספו Air Tokens לחידוש האנרגיה.

למשחק לחץ כאן!