סוגי כסףבמייפל סטורי קוראים לכסף מסוס והוא נראה כך:


שק זהב: מ-1000 מסוס עד-50000 מסוס

שטרות: מ-100 מסוסעד-999 מסוס.

מטבע זהב: מ-50 מסוסעד-99 מסוס

מטבע רגיל: מ-1 מסוסעד-49 מסוס.