נכון יש את החלון שיחה והחלנות קרב?
אז שניהם נימצאים אצלי על המסך!
איך אני עושה שאני יוכל ליבחור באיזה חלון להיסתכל?