אפשר למחוק את הנושא? כבר ענו לי על מה שאני צריך.
פשוט אין אפשרות של מחיקת נושא.