זמנו מפלצות אדירות וערמומיות מהקלפים שבידיכם והשמידו את המכשף היריב. חוקים בסיסיים: ניתן לגרור מפלצת אחת בתור מהיד אל שטח הזימון, כל מפלצת מזומנת יכולה לתקוף פעם בתור, כאשר אין מפלצות שמגינות על המכשף הוא נפגע אוטומטית.

למשחק לחץ כאן!