המטרה: להביא את הכדור אל תוך החור השחור. לשם כך כוונו את זויות המחבטים, ולחצו על הכדור כדי לשגר אותו בכיוון הפתח. שימו לב: ניתן לשנות את זוית המחבטים תוך כדי תנועת הכדור. כדי להחזיר את הכדור לנקודת הפתיחה, לחצו על החור השחור.

למשחק לחץ כאן!