קחו תהנו זה מושקע מאוד ומי שמאוד מתעניין שיראה גם מלחמה עם זקום