גיצי אש ותמרות עשן - עונת הנסקאר החלה! נסו לסיים את המירוץ ראשונים בלי לסיים כגרוטאה בוערת לצד הדרך. חיצים לתמרון, האצה ובלימה, רווח לניטרו (כשהמד מלא), Enter לשינוי מצלמה.

למשחק לחץ כאן!