בקיץ מגיעים אבטיחים;
הולכים על שתי רגליים,
מעשנים סיגריה ונחתכים,
אחד,
אחד,
עם גרעינים כמו ניקוטין,
שנכנס עמוק לתוך הריאות
כדי לא לצאת.
בקיץ נוחתת השלווה,
על מרצפות קרות,
מחפשת במקרר ולא מוצאת,
את הפסים שמכסים אותה,
שחור,
לבן,
שחור,
בכלא החופשי מחוטאים
או אסירים של אור.