מוכר 2משתמים לWOW אירופי 1עם TBC אחד בלי

בשני האקונטים יש אנטרים רמה 35

אקונט אחד ב130+חודש יש פה איזה חודש
ומשתמש אחד עם הרחבה 300ש"ח 100על המשחק 200עלהרחבה יש פה איזה חודש

פרטים: 0509070398
אזור דרום יאאאלה חברים נמאס לשחק