חברים שלי
עוזבים אותי
וסכין בלב
תוקעים בי
לא רציתי
להרע להם
סך הכל הייתי
דיי נחמד אליהם
זה פשוט לא פייר
איך שבסוף
סתירה בפרצוף אקבל
על משהו קטן שעשיתי
משהו קטן ולא יותר...