עזרו לחוקר הנועז לנווט את המערה ותהומותיה המסוכנים. כדי לסיים שלב צריך לקפוץ על כל מדף סלע ולהגיע ליציאה. חץ ימינה או שמאלה קופץ מדף אחד לכיוון המתאים; חץ עם Shift קופץ שניים; ויחד עם חץ למעלה קופץ באלכסון מדף אחד הצידה ולמעלה.


למשחק לחץ כאן!