זה משתלט,
אני יודע.
הלב דופק יותר מהר ובידי רועד העט
שלא שומע מלמולים.

ההיגיון של המילה כבר התחלף בציפיה
והמילים זורמות, שטות.
ושוב ההתרגשות הזאת
שמסרבת לעזוב.
לברוח;
למקום בו יש עוד 'כאן'-
החופש לאהוב.