מתקפת פירות טריים! דאגו ליצור קבוצות של ארבעה פירות זהים ומעלה כדי שערימת הפירות לא תגאה אל קצהו העליון של המסך. חץ ימינה ושמאלה לתנועה, חץ למטה להאצת הנפילה, חץ למעלה לסיבוב הפירות.

למשחק לחץ כאן!