קול סירנה מחריש חיישנים מעיר אתכם מתרדמתכם המלאכותית: "מצב חירום, יחידה 2! הבסיס תחת התקפה!". כסייבורג היחיד שנותר פעיל, דכאו את מרד הרובוטים ביד קשה. WASD לתנועה, עכבר לכיוון וירי.

למשחק לחץ כאן!