----------------------------------------------------ליעד-----------------------------------------------------

סלביק 2-3 ה
שגיא 1-7 ה
קליו 2-5 ה
יודה 4-1 נ
נאור ,3:3
אבשלום6-3 ה
רן6-3ה
אורי4-3נ
---------------------סבב שני-----------------------------
1)סלביק= 3-0 הפסד
2)שגיא =3:3 תיקו
3)קליו =4-2 הפסד
4)יודה=4-2 ניצחן
5)נאור=2-2 תיקו
6)אבשלום
7)רן
8)אורי

----------------------------------------------------יודה----------------------------------------------------

נאור 3-1 נ
אורי 3-5 ה
ליעד 1-5 ה
אשלום9-1נ
קליו4-4ת
רן5-2 ה
סלביק3-1נ
שגיא6-1Bנ


---------------------סבב שני-----------------------------
1אור=3-2ניצחון
2)אורי=5-2ניצחון
3)ליעד=4-2הפסד
4)אבשלום
5)קליו
6)רן
7)סלביק
8)שגיא

----------------------------------------------------סלביק----------------------------------------------------

ליעד 3-2 נ
רן 6-5 נ
שגיא 2-2ת
קליו 5-3נ
נאורי2-3ה
אורי1-1ת
אבשלום5-2נ
יודה3-1ה

---------------------סבב שני-----------------------------
1)ליעד= 3-0ניצחון
2)רן=1-3הפסד
3)שגיא=4-1 ניצחון
4)קליו= 4-3 ניצחון
5)נאורי=7-2 ניצחון
6)אורי
7)אבשלום
8)יודה
----------------------------------------------------קליו----------------------------------------------------

אבשלום 2-5 ה
ליעד5-2 נ
סלביק5-3ה
יודה4-4ת
שגיא5-3ה
נאורי10-3ה
אורי4-2נ
רן 7-2ה
---------------------סבב שני-----------------------------
1)אבשלום=4-2 הפסד
2)ליעד=4-2 ניצחון
3)סלביק= 4-3 הפסד
4)יודה
5)שגיא
6)נאורי=5-3 ניצחון
7)אורי=4-2 ניצחון
8)רן=2-1 הפסד
----------------------------------------------------נאור----------------------------------------------------

אורי 1-4 ה
יודה 3-1 ה
שגיא 2-2 ת
אבשלום 2-2
סלביק 3:2נ
-ליעד3-3ת
קליו10-3
רן3-2ה
---------------------סבב שני-----------------------------
1)אורי=5-4 הפסד
2) יודה= 3-2הפסד
3)שגיא=5-2 הפסד
4)אבשלום=4-1 ניצחון
5)סלביק=7-2 הפסד
6)ליעד=2-2 תיקו
7)קליו=5-3 הפסד
8)רן=5-3 הפסד
----------------------------------------------------אבשלום----------------------------------------------------

קליו 5-2 נ
נאור 2-2 ת
יודה9-1ה
אורי 5:5ת
רן 4-4 ת
ליעד 6-3 נ
סלביק5-2ה
שגיא6-5ה
---------------------סבב שני-----------------------------
1)קליו=4-2 ניצחון
2)נאור=4-1 הפסד
3)יודה
4)אורי=7-2 ניצחון
5)רן=4-1 הפסד
6)ליעד
7)סלביק
8)שגיא

----------------------------------------------------רן----------------------------------------------------
סלביק 5-6 ה
קליו7-2נ
אבשלום4-4ת
אורי 5-4נ
שגיא3:2ה
יודה5-2נ
ליעד6-3
נאור3-2נ
---------------------סבב שני-----------------------------
1)סלביק3-1ניצחן
2)קליו=2-1 ניצחון
3)אבשלום=4-1 ניצחון
4)אורי
5)שגיא
6)יודה
7)ליעד
8)נאור= 5-3 ניצחון
----------------------------------------------------שגיא----------------------------------------------------

נאור 2-2 ת
אורי 5-5 ת
ליעד 7-1 נ
סלביק2-2ת
רן 3:2נ
קליו5-3נ
יודה6-1
אבשלום6-5נ
---------------------סבב שני-----------------------------
1)נאור= 5:2 ניצחון
2)אורי
3)ליעד=3:3 תיקו
4)סלביק
5)רן
6)קליו
7) יודה
8)אבשלום

---------------------------------------------------- אורי----------------------------------------------------

שגיא 5-5 ת
יודה 5-3 נ
נאור 4-1 נ
רן 5-4
אבשלום5:5 ת
סלביק1-1ת
ליעד4-3ה
קליו4-2ה
---------------------סבב שני-----------------------------
1)שגיא
2)יודה5-2הפסד
3)נאור5-4ניצחון
4)רן
5)אבשלום
6)סלביק
7)ליעד
8)קליו