חן, חכמולוגיה לא אצלי. אין ווארז זה אין ווארז.
עוד מילה אחת, ולו הכי קטנה - תענש ככתוב בחוקים.