השם של שרת הוואיה הוא vgames Waib
עכשיו במנוע חיפוש במשחק אם אתה כותב ומחפש waib (בלי W גדולה).
לא תמצא את השרת ... רק אם תכתוב עם W - גדולה.
כלומר צריך לכתוב Waib כדי למצוא תשרת ...

ולכן אני חשוב שכדי להחליף ת-W הגדולה בקטנה שיהיה:
vgames waib .

בשביל שחקנים מאירופה וכו' ...