ג'ון בנדר, תלמיד טעון שיפור, יוצא להציל את חבריו לסרט הפולחן "מועדון ארוחת הבוקר" מציפורני מנהל בית הספר. חיצים לתנועה, רווח לקפיצה, F לזריקת פצצה (F וחיצים לזריקה בזוית למעלה או למטה). על כל 100 קרטוני סיגריות שתאספו תוכלו לשאת פצצה אחת נוספת.

למשחק לחץ כאן!