למה אף אחד לא במירק? זה יותר מסודר ויתר כייף, BATZAL אם אתם רוצים סתם ככה להתאמן נגד קבוצות מחול תיכנסו למירק ל#clanbase.ut2004 וגם אפשר יהיה לעשות pickups בחול בערוץ הזה #ctf.pickup תתחילו להיכנס למירק להראות שהקהילה לא מתה ואם אתם ניכנסים למירק תיכנסו גם לזה בדרך
#Superior5!