ג'ף הרדי ניצח את קנדי (קנדי בראו)

אנגל ניצח את פינלי (פינלי בראו)

EDGE VS HBK נגמר ללא הכרעה

אלכס נגד בנואה גם נגמר ללא הכרעה

אל תישכחו רסלמניה עוד 4 ימים והמיין אבנט של RAW במניה הוא אלכס נגד HBK נגד אד'ג נגד בנואה אל אליפות העולם במשקל כבד (אליפות העולם בשקל כבד היא בראו ואליפות ה WWE בסמאקדאון)

וכולם PVWE PVWE PVWE