נריאה לי שבswat 4 יש משחקי רשת..
רוצים נארגן טורניר יענו..
קבוצה של אנשים צריכים לעבור משימה בכמות מספקתץ
או עם אפשר שחלק היו שטורים וחלק גנבים גם טוב