כאשר יש התראה על "כמעט סוף מחסנית" – אפשר להמשיך, או להוציא את הראש, לשקשק אותו ולהמשיך.
כאשר יש התראה על "מחסנית ריקה" – אי אפשר להדפיס, גם אם הראשים האחרים מלאים. רק ש.. עדיין נותרה כמות של דיו בראש ההדפסה.

למה?

לכל ראש יש תא פוטו אלקטרי הקולט את גובה מיפלס הנוזל בראש. היות וטוב לחברה שתקנו כמה שיותר ראשי דיו – התא מכוון לא הכי מדוייק. אי אפשר לכוון אותו בבית ולא כדאי לנסות.

מה עושים כדי לנצל את רוב הדיו?
במצב "מחסנית ריקה" עדיין יש כמות דיו להרבה הדפסות, בלי לפגוע באיכות.

כדי להפיק עוד הדפסות לאחר ההודעה על מחסנית ריקה (שמונעת המשך הדפסה), צריך לסמן לתא הנ"ל שיש עדיין דיו.

איך?
מה שצריך זה איזוליר באנד כהה (סלוטייפ לא טוב!) באורך כמה סנטימטרים, מספריים או מברג ישר כדי להדק איתו.
תוציאו את הראש. תדביקו את האיזוליר באנד בצד הצר שבו יש "תעלות" (ממילא
זו הדופן היחידה שאין עליה מידבקה). היות ו"התעלות" צרות יש להדק בעדינות את האיזוליר באנד בכל הצדדים כדי שהראש יכנס בחזרה. אני שם אותו מאחד הצדדים ומקפל/מהדק בעדינות.

בפועל זה הרבה יותר פשוט מכל התיאור.

חשוב לבדוק מידי פעם אם הדיו באמת נגמר ואז להחליף ראש דיו !

אגב, זה לא ישראבלוף מקורי, הפיתוח מקורו מחו"ל.