לפני שאני ניכנס צריך להיות רשימה של שרתים בצד נכון?
אני לא רואה אותה וגם לא את הפינג! בשום שרת ואם אני רוצה לחפש שרת באפשרות
למטה "איטרנט" זה לא מוצא כלום ואין פרוויל של חומת אש או משהו

תודה לעוזרים.