ברין אתה יכל לידאוג לכך שהרשימה המעודקנת של תחולת הבנקיםתיהיה נעוצה ?
עצה:כדי לעסות נושא שיכיל קת את הרשימות(+תאריך) ונושא שיכיל רק בקשות והסכמות.